Danh sách


Trang 2

Đề kiểm tra 1 tiết - Tuần 9 - Môn Tiếng Anh 10 - Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ

Tiếng Anh lớp 10 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 10

[QuizE10] Unit 3: A DAY IN THE LIFE OF…

Tiếng Anh lớp 10 nguyenchanhdai
Thời gian : 120 phút Lượt thi : 25

[QuizE10] Unit 2: PEOPLE’S BACKGROUND

Tiếng Anh lớp 10 nguyenchanhdai
Thời gian : 120 phút Lượt thi : 10

[QuizE11] Unit 4: VOLUNTEER WORK | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 17

[QuizE11] Unit 3: A PARTY | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 15

[QuizE11] Unit 2: PERSONAL EXPERIENCES | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 8

[QuizE11] Unit 1: FRIENDSHIP | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 17

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Tuần 8 | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

Tiếng Anh lớp 12 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 39

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2015 – 2016 Tuần 09 | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Tuần 28 | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

Tiếng Anh lớp 10 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 13

10 câu trắc nghiệm về các thì Tiếng Anh

Tiếng Anh lớp 6 nguyenchanhdai
Thời gian : 15 phút Lượt thi : 137