English Grade 6 - Error Recognition Test 02

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 6 Thời gian : 10 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 19

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
10:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nguyenhuuy 10 / 10 2016-12-31 10:56:17
1 letangphuquy 10 / 10 2017-02-02 19:42:55
2 thuy07 9 / 10 2017-02-28 10:05:41
3 nhuquynhthanhngoc 8 / 10 2017-02-28 10:06:57
3 baochaulf 8 / 10 2017-06-23 22:25:50
4 kimcutehihi 7 / 10 2017-06-09 20:03:18
5 loikute6a 6 / 10 2016-12-26 21:50:26
6 Võ Hiếu Nhi 5 / 10 2017-06-23 19:54:58
7 huandn 2 / 10 2017-03-14 10:32:51
8 tanzz2006 0 / 10 2017-03-12 09:09:17
10:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời