English Grade 6 - Error Recognition Test 01

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 6 Thời gian : 10 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 14

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
10:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nnkim18 10 / 10 2017-02-28 10:09:11
1 nhuquynhthanhngoc 10 / 10 2017-02-28 10:12:43
2 nhutnguyen19 9 / 10 2017-02-28 10:06:10
2 thuy07 9 / 10 2017-02-28 10:11:22
2 baochaulf 9 / 10 2017-06-23 22:29:44
3 nhanduc123 7 / 10 2017-03-19 10:32:46
10:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời