Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Chuyên mục : Thi Quốc Gia Thời gian : 60 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 10

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
60:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nhinhichelsea 17 / 50 2017-02-13 22:09:18
2 Q Hương 12 / 50 2017-10-28 11:22:37
60:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời