Đề thi THPT Quốc Gia 2015 - Môn Tiếng Anh

Chuyên mục : Thi Quốc Gia Thời gian : 90 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 7

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
90:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 hothingocnhu7777 5 / 64 2017-01-24 14:44:52
2 nguyenchanhdai 1 / 64 2017-01-02 11:49:02
90:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời