[QuizE6] Unit 2: AT SCHOOL - Number 1

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 6 Thời gian : 15 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 9

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
15:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nguyenchanhdai 13 / 15 2016-12-26 14:15:41
1 nhanduc123 13 / 15 2017-03-19 10:07:12
2 mrmrhuycf12vn 12 / 15 2017-02-18 08:13:57
2 tanzz2006 12 / 15 2017-03-12 09:13:32
2 baochaulf 12 / 15 2017-06-23 22:16:58
3 ngocbaovip4887 7 / 15 2016-12-29 19:22:12
15:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời