[QuizE10] Unit 3: A DAY IN THE LIFE OF…

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 10 Thời gian : 120 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 25

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
120:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


Nguồn: Internet

Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 sandy 58 / 80 2016-10-30 20:26:47
2 nguyen tram 50 / 80 2016-11-20 05:44:02
3 Ji York Kim 48 / 80 2016-10-16 15:11:37
4 truclinh 41 / 80 2016-10-31 21:25:31
5 phanhoanganh0901 23 / 80 2016-11-20 04:57:22
6 nguyenkhanhtruongak 18 / 80 2016-11-21 09:10:01
120:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời