[Quiz 3] 60 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 - Phần 2

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 9 Thời gian : 60 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 10

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
60:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nhinhichelsea 54 / 60 2017-02-13 21:36:21
2 niely 48 / 60 2017-03-01 22:51:46
3 buinguyennhauyen 31 / 60 2017-06-20 16:23:43
4 nhatnhat16 30 / 60 2017-06-20 18:29:33
5 hoài thi 14 / 60 2017-07-05 20:48:27
60:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời