[Quiz 2] 60 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 - Phần 1

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 9 Thời gian : 60 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 5

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
60:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thi


ds

Bảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nhinhichelsea 56 / 60 2017-02-13 21:44:51
2 reu.windyy 21 / 60 2017-03-13 19:42:23
60:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời