[Quiz 1] 30 câu trắc nghiệm về đại từ quan hệ trong tiếng Anh lớp 11

Chuyên mục : Tiếng Anh lớp 11 Thời gian : 30 phút nguyenchanhdai Lượt thi : 5

Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)
30:00

Lưu ý

  • Vui lòng Đăng nhập làm bài để
  • Số điểm lần đầu tiên làm bài sẽ có giá trị xếp hạng
  • Click Bắt đầu để làm bài . Chúc bạn làm bài thành công !

Nội dung đề thiBảng xếp hạng

Hạng Tên Điểm Ngày thi
1 nttmai 26 / 30 2017-03-07 23:15:40
2 phuocvinh143 25 / 30 2017-03-07 21:25:38
3 nguyenchanhdai 20 / 30 2017-03-07 19:19:33
4 phynit 2 / 30 2017-03-22 09:27:09
30:00
Bắt đầu

Kết quả


Điểm số :

Nhận xét :

  • Câu sai đã chọn
  • Câu đúng
  • Câu đúng (chưa chọn)

Phần trả lời