Danh sách


Tiếng Anh lớp 11

Đề kiểm tra 1 tiết tuần 28 | Lớp 11 | Chuyên Lý Tự Trọng

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 7

[Quiz 1] 30 câu trắc nghiệm về đại từ quan hệ trong tiếng Anh lớp 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 30 phút Lượt thi : 5

[QuizE11] Unit 4: VOLUNTEER WORK | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 17

[QuizE11] Unit 3: A PARTY | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 15

[QuizE11] Unit 2: PERSONAL EXPERIENCES | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 8

[QuizE11] Unit 1: FRIENDSHIP | ENGLISH 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 17

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2015 – 2016 Tuần 09 | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 12