Danh sách


[THPT Quốc gia 2017] Đề thi thử nghiệm lần 3 của Bộ giáo dục và Đào tạo

Thi Quốc Gia nguyenchanhdai
Thời gian : 60 phút Lượt thi : 5

Đề kiểm tra 1 tiết tuần 28 | Lớp 11 | Chuyên Lý Tự Trọng

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 7

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2015 - 2016 Tuần 28 | Lớp 10 | Chuyên Lý Tự Trọng

Tiếng Anh lớp 10 nguyenchanhdai
Thời gian : 45 phút Lượt thi : 17

[Quiz 1] 30 câu trắc nghiệm về đại từ quan hệ trong tiếng Anh lớp 11

Tiếng Anh lớp 11 nguyenchanhdai
Thời gian : 30 phút Lượt thi : 5

[Quiz 3] 60 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 - Phần 2

Tiếng Anh lớp 9 nguyenchanhdai
Thời gian : 60 phút Lượt thi : 10

[Quiz 2] 60 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 9 - Phần 1

Tiếng Anh lớp 9 nguyenchanhdai
Thời gian : 60 phút Lượt thi : 5

[Quiz 1] Ôn tập Tiếng Anh 9 HKII (phần II)

Tiếng Anh lớp 9 anbeotron9202
Thời gian : 50 phút Lượt thi : 8

Đề thi thử nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2017

Thi Quốc Gia nguyenchanhdai
Thời gian : 60 phút Lượt thi : 10

10 câu trắc nghiệm vui, lớp 7.

Tiếng Anh lớp 7 nhatminhtl
Thời gian : 5 phút Lượt thi : 18

10 câu trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 (Odd one out)

Tiếng Anh lớp 7 baotungtung
Thời gian : 10 phút Lượt thi : 16

Đề thi THPT Quốc Gia 2015 - Môn Tiếng Anh

Thi Quốc Gia nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 7

Đề thi THPT Quốc Gia 2016 - Môn Tiếng Anh

Thi Quốc Gia nguyenchanhdai
Thời gian : 90 phút Lượt thi : 4

English Grade 6 - Error Recognition Test 02

Tiếng Anh lớp 6 nguyenchanhdai
Thời gian : 10 phút Lượt thi : 19

English Grade 6 - Error Recognition Test 01

Tiếng Anh lớp 6 nguyenchanhdai
Thời gian : 10 phút Lượt thi : 14

[QuizE6] Unit 2: AT SCHOOL - Number 1

Tiếng Anh lớp 6 nguyenchanhdai
Thời gian : 15 phút Lượt thi : 9